سینوس بات تیم اسپیک

پنل کاربری سینوس بات (به صورت کامل ) ویندوز

دسترسی کامل به پنل کاربری دارد
امکان ارائه براس سرور تیم اسپیک جدید و قدیمی
امکان اضافه کردن ۲ عدد بات
امکان اضافه کردن سیستم اتورنک
امکان اضافه کردن انواع اسکریپت ها
ترافیک نامحدود
۹۹ درصد آپتایم

  • استفاده برای تیم اسپیک های آخرین نسخه قابلیت استفاده اصلی
پنل کاربری سینوس بات (به صورت کامل) لینوکس

دسترسی کامل به پنل کاربری دارد
امکان ارائه براس سرور تیم اسپیک جدید و قدیمی
امکان اضافه کردن ۲ عدد بات
امکان اضافه کردن سیستم اتورنک
امکان اضافه کردن انواع اسکریپت ها
ترافیک نامحدود
۹۹ درصد آپتایم

  • برای تیم اسپیک های آل ورژن + نسخه های قدیمی تیم اسپیک قابلیت استفاده